SEAT Service Mobility

SEAT Service Mobility

SEAT Service Mobility Vám zaručuje kompletní a spolehlivý rozsah asistenčních služeb na cestách a to na kterémkoliv místě zemí Evropské unie a sousedních států*.

V případě poruchy na vozidle se nemusíte ničeho obávat - s našimi asistenčními službami budete stále mobilní. Dokonce i v případě nehody, odcizení vozidla či pokud Vám dojde palivo, je služba SEAT Service Mobility vždy na Vaší straně. Kdykoliv někam cestujete a vyskytne se jakýkoliv problém**, postaráme se o Vás. Jsme Vám k dispozici 24 hodin denně - 7 dní v týdnu.

* Viz Geografické pokrytí
** Viz další informace v brožuře

SEAT Service Mobility po dobu 5 let

Od okamžiku zakoupení nového vozidla SEAT se můžete těšit ze všech výhod, které SEAT Service Mobility nabízí, a využívat široký rozsah nabízených služeb - a to po dobu až 5 let. První dva roky od zakoupení Vašeho nového vozu SEAT jsou služby v rámci SEAT Service Mobility poskytovány zdarma.

Pokud si přejete i nadále využívat komfort nabízených služeb, za podmínky absolvování všech předepsaných inspekčních prohlídek v autorizovaném servisu SEAT, je možné SEAT Service Mobility prodloužit až na 5 let. Náklady na prodloužení SEAT Service Mobility za každý další rok jsou pak účtovány spolu s náklady na inspekční prohlídku.

I když se rozhodnete svůj vůz SEAT během této doby prodat, nový majitel může i nadále využívat všechny výhody SEAT Service Mobility.

V případě neočekávané události na uzemí České republiky, vytočte 800 123 000 nebo 261 104 233.
Pokud potřebujete asistenční služby v zahraničí (viz Geografické pokrytí), vytočte +420 261 104 233, operátoři s Vámi budou komunikovat ve Vašem rodném jazyce.

V této příručce naleznete rozsah služeb SEAT Service Mobility.


Vždy na Vaší straně.

SEAT Service Mobility je vždy na Vaší straně - kdykoliv a kdekoliv.

Platí již od domovních dveří a v kterékoliv ze zemí Evropské unie a sousedních států*. Se službami SEAT Service Mobility si užíváte bezpečnou jízdu s vozidlem SEAT s vědomím, že rychlá a účinná pomoc je Vám k dispozici vždy na zavolání.

SEAT Service Mobility nabízí asistenční služby v takových situacích, kdy se Vaše vozidlo SEAT stane nepojízdným z důvodu nenadálé technické závady a Vy nemůžete pokračovat v cestě.

Nabízíme asistenční služby rovněž pro situace, kdy je příčinou nepojízdnosti vozidla nehoda, odcizení vozidla, či pokud ve vozidle dojde palivo.

Vždy se snažíme nalézt to nejlepší řešení, odpovídající Vašim požadavkům a potřebám. Ať potřebujete dopravit sebe i své spolucestující ve vozidle domů nebo třeba přenocovat v hotelu, můžete nám kdykoliv zavolat, rychlé a efektivní asistenční služby jsou Vám k dispozici 24 hodin denně.

* Viz Geografické pokrytí


Vždy to nejlepší řešení.

Jakmile kontaktujete asistenční linku SEAT Service Mobility, bude Vám nabídnut následující rozsah asistenčních služeb, podle Vašich požadavků a potřeb:

 • Oprava vozidla na cestě
 • Odtažení vozidla
 • Přeprava vozidla
 • Zapůjčení náhradního vozidla
 • Pokračování v cestě domů, nebo do cíle Vaší cesty
 • Ubytování v hotelu
 • Náklady na vyzvednutí opraveného vozidla
 • Parkování vozidla
 • Služba Taxi
 • Pomoc v případě nehody
 • Při cestování v zahraničí helpline lékařské pomoci

Abyste zůstali mobilní, poskytujeme následující asistenční služby:

 • Oprava na cestě
  Na místo, kde se Vaše vozidlo porouchalo, přijede rychle servisní vozidlo, odborní pracovníci jsou připraveni opravit Váš vůz přímo na místě.

 • Odtažení vozidla
  Pokud oprava vozidla na místě není možná, bude odtaženo do nejbližšího autorizovaného servisu SEAT, kde bude opraveno.

 • Přeprava vozidla
  Jestliže oprava vozidla na místě není možná a ani v nejbližším autorizovaném servisu SEAT (do 50 km) jej není možné opravit do tří pracovních dnů, je možné požádat o přepravu vozidla do autorizovaného servisu SEAT, který je Vašemu bydlišti nejblíže.


Pokud oprava v autorizovaném servisu vyžaduje více než dvě hodiny, nabízíme Vám celou řadu možností, ze kterých lze zvolit tu nejlépe vyhovující Vašim potřebám:

 • Zapůjčení náhradního vozidla
  Po dobu opravy Vašeho vozidla SEAT Vám zapůjčíme náhradní vůz, maximálně však na tři kalendářní dny. Zapůjčení vozidla není omezeno počtem najetých kilometrů a zahrnuje pojištění vozidla.

 • Pokračování v cestě domů
  Jako další alternativu nabízíme zajištění dopravy Vás i všech spolucestující ve vozidle do místa bydliště a to vlakem (1. třídou) či letadlem (turistická třída).

 • Ubytování
  Jestliže se závada na vozidle vyskytne dále než 50 km od místa Vašeho bydliště a rozhodnete se nevyužít možností zapůjčení náhradního vozidla či dopravy domů, zajistíme ubytování pro všechny spolucestující ve vozidle v hotelu poblíž autorizovaného servisu SEAT a to po dobu maximálně tří kalendářních dnů.


S našimi službami můžete počítat i po té, co bylo Vaše vozidlo SEAT úspěšně opraveno:

 • Vyzvednutí opraveného vozidla
  Abyste si mohli vyzvednout své opravené vozidlo, zajistíme pro jednu osobu dopravu z místa Vašeho bydliště do místa opravy (vlakem 1. třídou či letecky turistickou třídou).

 • Parkování vozidla
  V případě potřeby je možné bezplatné uschování Vašeho vozidla SEAT po dobu maximálně tří pracovních dnů od dokončení opravy.


Aby byl zajištěn dostatečný komfort poskytovaných služeb, nabízíme samozřejmě ještě tyto doplňkové služby:

 • Služby taxi
  Naše asistenční služby zahrnují také jízdné vozidly taxislužby do výše maximálně 1.000,- Kč, například na Vaši cestu do hotelu.

 • Pomoc v případě nehody
  V případě nehody Vám pracovníci asistenční linky poradí po telefonu, co dělat v dané situaci, čemu věnovat pozornost a mohou Vám poskytnout i adresu právního zástupce.

 • Helpline lékařské pomoci
  Jestliže při cestování v zahraničí onemocníte nebo se Vám stane nějaký úraz, asistenční linka Vám může poskytnout adresy lékařů v zahraničí a základní doporučení týkající se lékařské péče.

 • Omezení služeb
  Upozorňujeme, že plný rozsah asistenčních služeb Vám můžeme poskytnout pouze za podmínky, že v případě nepojízdnosti vozidla kontaktujete přímo naší asistenční linku SEAT.

  • Jestliže je vozidlo nepojízdné v důsledku nehody, poskytujeme bezplatně pouze odtah do nejbližšího autorizovaného servisu SEAT.
  • Pokud ve Vašem vozidle dojde palivo, výjezd servisního vozidla a práce mechanika je zdarma, cena paliva však není v této službě zahrnuta.
  • V případě odcizení vozidla nabízíme všem spolucestujícím ve vozidle následující asistenční služby: pokračování v cestě do cíle, nebo cesta domů (vlakem 1. třídou či letecky turistickou třídou v rámci geografické působnosti SEAT Service® Mobility) a služby taxi (1.000,- Kč) k/od nejbližší veřejné dopravy.

Asistenční služby jsou poskytovány pouze na zpevněných, veřejně přístupných komunikacích a v místě Vašeho bydliště.

Vozidla používaná pro běžné účely mohou využívat plný rozsah služeb SEAT Service Mobility, ale vozidla užívaná pro komerční účely (jako např. taxislužba, sanitní vozidla, autoškoly, půjčovny automobilů atd.) mají pouze omezený balíček služeb - pouze oprava vozidla na cestě, popř. odtah.

Pokud potřebujete pomoc na cestách, kontaktujte, prosím, asistenční linku SEAT Service Mobility a buďte připraveni sdělit pracovníkům následující informace:

 • Jméno a příjmení majitele, popř. řidiče
 • Kontaktní telefon
 • Adresu
 • Identifikační číslo karoserie vozidla
 • Model vozidla
 • Registrační značku Vašeho vozidla
 • Celkově najeté kilometry
 • Datum poslední inspekční prohlídky a počet najetých kilometrů k tomuto datu (viz Plán kontroly a údržby vozidla)
 • Informace týkající se poruchy vozidla, okolností, za jakých se závada na vozidle vyskytla
 • Co nejpřesnější popis místa, kde se nacházíte

Pokud se domníváte, že jste zůstali stát na místě, které může být nebezpečné, oznamte to prosím asistenční lince SEAT a vyčkejte, až na bezpečné místo v blízkosti Vašeho vozu dorazí silniční asistenční služba. Než kontaktujete asistenční linku SEAT, nepodnikejte žádné další kroky. Veškeré služby je třeba s ní předem dohodnout.


Geografické pokrytí

Se SEAT Service Mobility se můžete kykoliv a kdekoliv cítit jako doma. Naše asistenční služby jsou Vám k dispozici od domovních dveří a to v kterékoliv ze zemí Evropské unie a sousedních států:

Alžír, Andora, Azory, Belgie, Bulharsko, Chorvatsko, Česká republika, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Gibraltar, Island, Irsko, Itálie, Kypr, Lotyšsko, Lichtenštejnsko, Litva, Lucembursko, Madeira, Maďarsko, Malta, Monako, Maroko, Německo, Nizozemí, Norsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Řecko, San Marino, Slovensko, Slovinsko, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko, Tunis, Turecko, Velká Británie, Vatikán