Postup při havárii

Postup při havárii

Pondělí až neděle, 24 hodin denně je tu pro Vás nonstop služba pro případ nehody nebo náhlé nepojízdnosti.

kontaktujte nás na našich telefonních číslech:

 • mobil servis - 602 576 466 (Vyškov) nebo 724 009 124 (Brno)

Váš vůz Vám opravíme na místě nebo zajistíme odtah do některého z našich servisů.

Co dělat, pokud se dostanete do problémů?

Náhlá nepojízdnost

 • kontaktujte našeho technika nebo servis mobil a popište polohu a situaci vozu
 • technik dle závažnosti situace rozhodne o odstranění závady na místě našim servis mobilem nebo zajistí odtah do servisu, kde bude závada odstraněna
 • v případě potřeby přistavíme i náhradní vozidlo
 • po odtažení vozidla Vás obratem bude kontaktovat náš technik - společně s ním vystavíte zakázku a tím nám dáte možnost začít s opravou Vašeho vozu

Havárie - nehoda

 • přivolejte policii ČR na telefonním čísle 158 a vyžádejte si přímo kopii protokolu o nehodě
 • zaznamenejte si data viníka nehody a SPZ jeho vozidla, místo nehody a sídlo Dopravního inspektorátu, který nehodu vyšetřoval
 • ověřte si, zda má viník zaplaceno povinné ručení, havarijní pojištění a u jaké pojišťovny
 • kontaktujte našeho technika, který zajistí odtah, pronájem a přistavení náhradního vozidla, abyste byli po dobu opravy Vašeho vozu mobilní
 • viník musí nahlásit obratem pojistnou událost u své pojišťovny, nejpozději do 10 dnů
 • pokud nás zmocníte, zajistíme vyřízení likvidace pojistné události, včetně jejího plnění, tedy i uhrazení částky za opravu přímo naší firmě
 • kompletní oprava "na klíč" je pro nás samozřejmostí

Pro rychlé řešení pojistné události Vás žádáme o předložení následujících dokladů:

 • kopie protokolu o vyšetřování nehody policií
 • kopie Vašeho občanského průkazu
 • kopie Vašeho řidičského průkazu
 • kopie dokladu o zaplacení povinného ručení (pokud žádáte o vyplacení škody z povinného ručení)
 • kopie technického průkazu - OTP
 • hlášení pojistné události (je možno vyplnit protokol v našem servisu)
 • číslo leasingové smlouvy (pokud jste si vůz pořídili na leasing)
 • případně číslo pojistné události, pokud jste již kontaktoval likvidátora

Likvidace faktury za Vaši pojistnou událost u smluvních pojišťoven:

 • je potřeba Váš písemný souhlas k přímé platně pojistné částky našemu servisu (popřípadě souhlas leasingové společnosti)
 • na základě těchto dokladů vystaví smluvní pojišťovna krycí dopis k Vaší pojistné události a poukáže platbu našemu servisu - krycí dopis pojišťovna vystaví po ukončení opravy vozidla a obdržení faktury spolu se shora uvedenými doklady
 • vozidlo Vám bude předáno po uhrazení Vámi sjednané spoluúčasti a u plátců DPH také po uhrazení částky za DPH